Logo
Go Right
جست و جو
پروژه ها طراحی و نظارت ژئوتکنیک آزمایش جوش و بتن پیمانکاری
Go left
پیوستن
آشنایی با ما

هلدینگ سورن از سال 1389 در چهار واحد مجزا مشغول به فعالیت است. آنچه شرکت های بزرگ ایران را قانع کرده است که با ما همکاری داشته باشند، تخصص بر پایه شناخت نیازمندی پروژه و نوآوری درطراحی است. هولدینگ سورن همواره، استفاده از تجهیزات جدید دنیا، همکاری با کارکنان حرفه ای و متخصص را سرلوحه اجرای تمامی پروژه های خود قرار داده است. اما ما در چه زمینه هایی می توانیم همراه شما باشیم؟

 

۱. واحد نظارت فنی

فعالیتهای این مجموعه در چارچوب نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی، نظارت عالیه و مقیم در رشته های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی است.

 

2. واحد معماری و نظارت

طراحی نقشه های معماری به صورت سلسله وار و مرتب، متناسب با کاربری، موقعیت زمین و احتساب بنا در قالب :1. نقشه های فاز یک شامل پیاده کردن اطلاعات کسب شده درقالب طرح ها و نقشه های اولیه برای کسب جواز ساخت2. نقشه های فاز دو شامل نقشه های اجرایی براساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه

 

3. واحد طراحی نما و دکوراسیون داخلی

ترکیب توان هنری، علمی، فنی و خواسته کارفرما برای رسیدن به نقشی ماندگار فعالیت این بخش هولدینگ سورن است.

 

4. واحد طراحی سازه

طراحی و محاسبات دقیق با در نظر گرفتن اقتصاد مهندسی مبتنی بر بالاترین استانداردها و بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان از فعالیت های این واحد سورن است.