Logo
Go Right
جست و جو
پروژه ها طراحی و نظارت ژئوتکنیک آزمایش جوش و بتن پیمانکاری
Go left
پیوستن
خانه . ژئوتکنیک . پایدارسازی گود
تعداد رای کافی برای امتیازبندی دریافت نشده
پایدارسازی گود
پر بازدید
واپسین دگرگونی: آدینه، 17 امرداد، 1399
پایدارسازی گود
شرح و توضیحات

روش های پایدار سازی گود:

وقتی حرف از ساخت سازه و ساختمان حرف میزنیم، پیش از هر چیز لازم است درباره روش گودبرداری، حفاظت از آن و ساختمان های مجاور صحبت کنیم. در زمان گودبرداری اگر مراقبت صورت نگیرد، ممکن است خسارت های جبران ناپذیری اتفاق بیفتد.

برای گودبرداری روش های مختلفی وجود دارد. تیم متخصص سورن برای شما درباره روش های گودبرداری و پایدارسازی آن خواهند گفت:

 1. روش دوخت به پشت (Naniling) 

در این روش حفر به صورت مرحله ای انجام می شود. به این صورت که در بدنه دیواره چاهک افقی ایجاد میکنیم و در داخل چاهک ها تزریق بتن انجام می دهیم. سخت شدن بتن باعث می شود که خاک مقاومت لازم را به دست آورد و امکان رانش را کاهش می دهد. در واقع با این روش، خاک بدنه انتهایی به عنوان سازه نگهبان عمل می کند. عمق گودبرداری با توجه به نوع خاک، بین 2 تا 3 متر است.

 

روش نیلینگ و یا دوخت به پشت چه مزایایی دارد؟

 • وجود سازه نگهبان در داخل گود جای زیادی را اشغال نمی کند.
 • مشخصات مکانیکی خاک در این روش تغییر میکند. در واقع از خاک دیواره گود برای مهار رانش خاک استفاده می شود و با تغییر مشخصات مکانیکی خاک، میزان رانش آن نیز کمتر می شود.

روش نیلینگ و یا دوخت به پشت چه معایبی دارد؟

 • در این روش نیاز است که حتما از خاک مجاور دیواره گود استفاده کرد. اگر خاک مجاور گود در حریم همسایه، تاسیسات و یا معابر شهری باشد، از این روش با محدودیت می توان استفاده کرد.
 • مدت زمان اجرای این پروژه زیاد است. البته زمانبندی آن مقدار زیادی به مدیریت درست پروژه بستگی دارد.
 • هزینه نسبت به روش های دیگر بیشتر است، چرا که پروژه پیشرفته تر از روش های دیگر است. البته میزان هزینه در پروژه های بزرگ کاهش میابد و به صرفه تر است.
 • به دستگاه های خاصی برای تزریق بتن، حمل پانل ها و حفر چاهک نیاز است.
 • لازم است این روش را افراد متخصص انجام دهند. چرا که بخش های فنی این روش باید کاملا درست انجام شود.
 • هزینه اجرای عملیات ،به دلیل تکنولوژی پیشرفته تر ،درمقایسه با روش‌های ساده تر بیشتر است؛ولی در پروژه های بزرگ و احجام زیاد ممکن است این امر مطرح نباشد و بر عکس هزینه کلی کار کاهش یابد .

 

شرح و توضیحات

2. روش مهارسازی یا انکراژ

در مهارسازی یا انکراژ، بر روی دیواره خاک گود، چاهک هایی در فاصله های مشخص ایجاد می شود. در مرحله بعدی از پروفیل های   Iشکل یا H شکل استفاده می شود. برای اینکه پروفیل ها مهار شوند، انتهای پروفیل ها را در درون شمع های کارگذاشته شده، ادامه می دهیم. شمع های انتهای تحتانی که آرماتوربندی شده اند؛ بتن ریزی می شوند. با این کار پروفیل ها در شمع مهار می شود. پس از این کار، گودبرداری شروع می شود. گودبرداری در این روش به صورت مرحله ای است.

شرح و توضیحات

3. روش دیواره دیافراگمی

در روش دیواره دیافراگمی در مرحله اول، دیوار نگهبان را حفر میکنیم و محل را با سیمان و گل بنتونیت پر میکنیم. این کار را برای جلوگیری از ریزش خاک در داخل محل حفر انجام می دهیم. در مرحله بعدی، قفسه آرماتورهای دیوار نگهبان را که از قبل آماده کرده ایم در محل حفر شده جا می دهیم و بتن ریزی می کنی. لازم است بدانید که این نوع بتن روان و با کارآیی زیاد است. دیواره دیافراگمی که در این روش استفاده می شود به صورت پیش ساخته است و در محل اجرا می شود.

 

روش دیواره دیافراگمی چه مزایایی دارد؟

 • در این روش سرعت اجرا و ایمنی کار بسیار بالاست.
 • دیواره هم به عنوان سازه نگهبان گود رفتار می کند و هم به عنوان دیوار حایل
 • این دیواره برای حفاری و گودهای با طول زیاد مناسب است.

 

 روش دیواره دیافراگمی چه معایبی دارد؟

در پروژه های کوچک این روش هزینه زیادی دارد ولی در پروژه های بزرگ می تواند انتخاب مناسبی باشد.

 • به دستگاه های حفاری خاصی نیاز است.
 • نیاز به نیروی متخصص و ابزارهای خاص نیاز است.
 • به علت وجد دستگاه های زیاد، نیاز فضای کار زیادی است. اگر در فضای دو طرف دیواره محدودیت وجود داشته باشد اجرا غیرممکن می شود.
شرح و توضیحات

4. روش مهار متقابل

اجرای روش مهار متقابل در گودهایی که عمق کمی دارند، مناسب است. در دو طرف گود، در فاصله های مشخص چاهک هایی حفر می شود. در چاهک ها پروفیل های فوردی قرار می دهیم. لازم به ذکر است که این پروفیل ها باید مطابق نقشه های اجرایی قرار بگیرند.

انتهای پروفیل های قائم به وسیله خرپا به یکدیگر متصل می شوند. در مرحله بعد، عملیات گودبرداری شروع می شود. اگر مکانیک خاک به صورتی باشد که ریزش زیادی داشته باشد، از الوارهای چوبی یا جایگزین های مناسب دیگر برای اجرا در سیستم مهار متثابل استفاده می کنیم.

شرح و توضیحات

5. روش اجرای شمع

در روش اجرای شمع، در اطراف محل گودبرداری شمع اجرا می شود. جنس شمع ها متناسب با پروژه ممکن است فورد، بتن و یا چوب باشد. شمع های بتنی به صورت پیش ساخته نیز وجود دارند که تنها لازم است در محل اجرا شوند. در این روش، شمع ها فشار جانبی خاک را تحمل می کنند. طول گیرداری در انتهای شمع حدودا 0.3 است. در مرحله بعدی می توان گوبرداری را اجرا کرد.

روش اجرای شمع چه مزایایی دارد؟

 • هزینه عملیات در پروژه های بزرگ پایین است.
 • سرعت اجرایی بالایی دارد.
 • از شمع ها می توان در پروژه های مختلف استفاده کرد.
 • در گودبرداری با عمق 5 متر استفاده از شمع از نظر اقتصادی به صرفه تر است.

روش اجرای شمع چه معایبی دارد؟

 • اگر ارتفاع در گوبرداری زیاد بشوذ، فاصله شمع ها از هم کم می شود و باید از سازه های قوی تری برای اجرا استفاده کرد.
 • در پروژه های شهری، نمی توان از شمع های پیش ساخته استفاده کرد. تنها میتوان شمع ها را به صورت درجا اجرا کرد.
   
شرح و توضیحات

6. روش سپرکوبی sheet piling

در روش سپرکوبی، ابتدا سپرهایی را در اطراف گود میکوبیم و بعد خاکبرداری را آغاز میکنیم. ئقتی خاکبرداری به مقدار کافی خود رسید، در کمرکش سپرها، تیرهای پشت بند افقی نصب می کنیم. در مرحله بعدی در جهت عمود بر صفحه سپر، قید فشاری قائم نصب می شود. بسته به عرض و نوع خاک، سپر، پشت بند و قید فشاری جنس متفاوتی دارد.

روش سپرکوبی چه مزایایی دارد؟

 • سرعت اجرا و ایمنی زیاد است.
 • برای اجرا کانال با طول زیاد روش مناسبی است.

روش سپرکوبی چه معایبی دارد؟

 • متخصص بودن اجراکاران در این روش بسیار مهم است.
 • به فضای کافی در اطراف پروژه برای اجرا نیاز است.
 • این روش برای عرض های کم مناسب است.
شرح و توضیحات

7. روش خرپایی

متداول ترین روش برای اجرای سازه نگهبان در مناطق شهری ، روش خرپایی است. برای اجرای این روش در مجاورت دیواره گود، عضوهای قائم خرپا را در چاه قرار میدهیم. طول شمع ها در این روش با محاسبه به دست می آید. در داخل شمع نیز آرماتوربندی می شود و عضو قائم در داخل شمع قرار می گیرد و سپس شمع بتن ریزی می شود. بعد از اینکه بتن سخت شد، انتهای عضو قائم در داخل شمع گیردار خواهد شد و خاک در امتداد دیواره گود برداشته می شود. در مرحله بعد فونداسیون پای عضو مایل اجرا می شود. عضو مایل از یک طرف به عضو قائم و از طرف دیگر به کف ستون فوندانسیون وصل می شود. این مراحل برای همه خرپاها سازه نگهبان به شکل همزمان اجرا می شود. در مرحله آخر خاک بین عضو قائم و افقی خرپا برداشته می شود و اعضای افقی و قطری خرپا به تریج وصل می شود تا در نهایت خرپا شکل بگیرد و کامل شود.

مزایای روش خرپایی چیست؟

 • برای اکثریت گودهای شهری مناسب است.
 • از نظر اجرا، انعطاف پذیر است.
 • می توان از خرپا در پروژه بعدی استفاده کرد.
 • روش اجرایی ساده دارد.

روش خرپایی چه معایبی دارد؟

 • سرعت اجرا نسبت به روش های امروزی کمتر است.
 • جاگیر هستند.
 • در اجرا لازم است بخشی از خاک به صورت دستی برداشته شود.
شرح و توضیحات

پایداری سازی گود، با توجه به نوع پروژه می تواند هر کدام از این روش ها باشد که انتخاب آن باید با مشورت متخصصین صورت بگیرد. تیم سورن با توجه به تجربه اجرای پروژه های بزرگ در این زمینه می تواند در انتخاب مناسب به شما کمک کند.

آرا کاربران: 0
بازدید: 1360
رای: 0
آرا صاحب‌نظران: 0
بازدید: 0
رای: 0
نشانی: پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک ۱۵
کد پستی: ۱۶۶۴۷۱۵۷۱۱
تلفن: ۳-۰۲۱۲۲۸۸۳۰۴۱
ایمیل: Sourenteam@gmail.com
شبکه‌های اجتماعی

Culture
ایران
پروانۀ بهره‌برداری ویژۀ هلدینگ سورن است. برخاسته از ( وی‌آی‌تی ۰.۹.۷ )
پارسی